Samlingstält och tillfällig camping – tillstånd

Om du som arrangör vid ett evenemang planerar att sätta upp större tält eller en tillfällig camping på offentlig plats behöver du tillstånd från polismyndigheten.
Sök tillstånd hos polisen för offentlig tillställning.

Du ska berätta hur många tält du planerar att sätta upp och hur stora tälten är. Du ska också tala om hur många personer som kan vistas i varje tält. Har du tält för över 150 personer måste du ha ett godkännandebevis för tältets tältduk och stativ. Läs om regler för besiktning av samlingstält.

Läs Uppsala brandförsvars råd och anvisningar om tillfälliga utomhusarrangemang (PDF, 479 KB)

Läs allmänna råd kring brandskydd vid anläggningar och byggnader från Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.