Brandförsvarets insatsförmåga

I samband med projektering av byggnader och brandvattenförsörjning finns ett antal saker att tänka på för att ge brandförsvaret rätt förutsättningar vid en eventuell räddningsinsats.

Dokumenten på den här sidan ger dig information och vägledning om bland annat räddningsvägar, brandnycklar, utrymningsvägar, trapphus, räddningshissar och vattenförsörjning.

De riktar sig till dig som är byggherre, fastighetsägare, brandkonsult eller handläggare inom kommunen.

Uppsala brandförsvars insatsförutsättningar (exempelvis nycklar, styrningar) (PDF, 243 KB)

Utrymning med hjälp av Uppsala brandförsvar (exempelvis räddningsvägar, uppställningsplatser) (PDF, 651 KB)

Höga byggnader (trapphus, styrningar, slussar, räddningshissar) (PDF, 283 KB)

Brandvattenförsörjning (exempelvis flöden, avstånd) (PDF, 545 KB)

Har du frågor

Kontakta oss via vårt kontaktformulär