Ett hållbart brandskydd

Vet du vilket brandskydd som Boverkets byggregler ger om du bara bygger efter deras miniminivåer? Många blir förvånade över hur stora skador det kan bli efter en brand i ett nybyggt hus. Stora egendomsskador accepteras nämligen ofta i byggreglerna, så länge personsäkerheten är på en acceptabel nivå.

Vi på Uppsala brandförsvar har därför tagit fram en vägledning för vad du behöver tänka på för att en byggnads brandskydd ska vara hållbart.

Rätt brandskydd räddar liv, hus och klimat

Det ger positiva effekter på miljön om flera byggherrar höjer nivån på egendomsskyddet i sina byggnader. Skadorna på byggnaderna blir mindre vid en brand och det blir mindre miljöpåverkan när byggnaden renoveras.

Om du tar hänsyn till viktiga punkter vid projekteringen, under byggtiden och vid förvaltningen kan brandförsvaret göra effektiva räddningsinsatser, säkerheten i  byggnaden ökar och de förväntade skadorna vid en brand minskar. 

Vägledningen riktar sig främst till

 • beställare
 • byggherrar
 • fastighetsägare
 • brandkonsulter
 • beslutsfattare.

Läs vägledning för hållbart brandskydd  (PDF, 350 KB)

Checklista för ett hållbart brandskydd

Vad behöver du tänka på för att en byggnads brandskydd ska bli hållbart? Här är viktiga punkter att ta hänsyn till vid projekteringen, under byggtiden och vid förvaltningen:

 • Bestäm vilken ambitionsnivå som byggnadens brandskydd ska ha – Boverkets byggregler (BBR) handlar främst om personskydd och inte om egendomsskydd.
 • Bestäm vilken skada på byggnaden som du kan acceptera vid en brand.
 • Ta reda på vilka utmaningar som byggnadssättet och materialvalet ger och hur du ska möta dem.
 • Ta reda på om användningen av byggnaden kan komma att förändras. Går det att göra något för att underlätta att byggnaden kan användas på olika sätt över tid?
 • Tänk på hur det blir att förvalta de lösningar som du väljer.
 • Gör insatsplaner redan under projekteringen. De gör det lättare för brandförsvaret vid en eventuell insats.
 • Se till att kontrollplanen innehåller särskilt kritiska punkter som ska kontrolleras. Gör tydligt vem som ska kontrollera och vilken kompetens den personen bör ha.
 • Se till att en utförandekontroll utförs på plats av en brandkonsult med nödvändig kompetens.
 • Se till att alla inom byggprojektet arbetar för att minimera fel och brister och gör kontroller för att upptäcka fel så tidigt som möjligt.
 • Fotografera för att dokumentera brandskyddslösningar som byggs in bakom ytskikt och därför blir svåra att granska.
 • Se till att all dokumentation över byggnadens brandskydd överförs från byggherren, det vill säga den som uppför byggnaden, till förvaltaren.
 • Gör tydligt hur brandskyddet ska kontrolleras och underhållas i det systematiska brandskyddsarbetet.
 • Säkra att det finns tillgång till nödvändig kompetens för att driva det systematiska brandskyddsarbetet.
 • Säkra att informationen kring byggnadens brandskydd förs över till nya ägare vid ett ägarbyte.
 • Se till att hålla all dokumentation över brandskyddet, inklusive insatsplanen, uppdaterad under byggnadens hela livslängd.

Vad är ett hållbart brandskydd?

Ett hållbart brandskydd är att vid projekteringen, uppförandet och förvaltningen utgå från val av effektiva brandsäkerhetslösningar som ger ett brandskydd för byggnadens hela livslängd. Brandskyddet handlar om personsäkerhet men även om att skydda egendom vid en brand.