Solceller

En solcellsanläggning kan både utgöra en källa till uppkomst av brand och innebära en ökad risk för räddningspersonal i samband med räddningsinsats.

Denna vägledning syftar till att tydliggöra de säkerhetshöjande åtgärder som Uppsala brandförsvar, med dagens kunskapsläge, bedömer bör vidtas vid projektering och installation av solcellsanläggningar. Detta både för att minska risken för uppkomst av brand, underlätta räddningsinsatsen och för att trygga räddningspersonalens säkerhet vid en insats.

Information angående installation av solceller Uppsala brandförsvar 2024.pdf (PDF, 483 KB)