Almunge brandstation

Deltidsbrandstation

Deltidsbrandstationer har beredskap för när olyckan är framme. Här arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

×

Stationschef Johan Jansson
E-post: Johan.jansson@uppsala.se