Alunda brandstation

Deltidsbrandstation

Deltidsbrandstationer har beredskap för när olyckan är framme. Här arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

×
Alunda brandstation

Stationschef Peter Gustafson
E-post: Peter.gustafson@uppsala.se