Björklinge brandstation

Deltidsbrandstation

Deltidsbrandstationer har beredskap för när olyckan är framme. Här arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

×
Björklinge brandstation

Stationschef Mikael Jeppsson
E-post: Mikael.Jeppsson@uppsala.se