Gimo brandstation

Deltidsbrandstation

Deltidsbrandstationer har beredskap för när olyckan är framme. Här arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

×
Gimo brandstation

Stationschef Anders Eriksson
E-post: anders.eriksson@uppsala.se