Knutby brandstation

Deltidsbrandstation

Deltidsbrandstationer har beredskap för när olyckan är framme. Här arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

×
Knutby brandstation

Stationschef Christoffer Berglund
E-post: christoffer.berglund@uppsala.se