Öregrunds brandstation

Deltidsbrandstation

Deltidsbrandstationer har beredskap för när olyckan är framme. Här arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

×
Öregrunds brandstation

Stationschef Benny Andersson
E-post: benny.andersson@uppsala.se