Österbybruks brandstation

Deltidsbrandstation

Deltidsbrandstationer har beredskap för när olyckan är framme. Här arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

×
Österbybruks brandstation

Stationschef Emil Karlsson
E-post: emil.karlsson@uppsala.se