Skärplinge brandstation

Deltidsbrandstation

Deltidsbrandstationer har beredskap för när olyckan är framme. Här arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

×
Skärplinge brandstation

Stationschef Sven Almlöf
E-post: sven.almlof@uppsala.se