Söderfors brandstation

Deltidsbrandstation

Deltidsbrandstationer har beredskap för när olyckan är framme. Här arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

×
Söderfors brandstation

Stationschef Per Wåhlén
E-post: per.wahlen@uppsala.se