Storvreta brandstation

Deltidsbrandstation

Deltidsbrandstationer har beredskap för när olyckan är framme. Här arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

×
Storvreta brandstation

Stationschef Micael Albertson
E-post: micael.albertson@uppsala.se