Grilla säkert

Filmen är uppladdad på och kopplad till Youtube. (Om du inte ser filmen, klicka på uppdatera i webbfönstret)

Det är trevligt att grilla – men det finns några saker som är bra att tänka på:

 • Kolla först så att det inte råder eldningsförbud. Det gör du genom att ringa telefonsvarare 018-727 30 55.
  • Är det eldningsförbud får du bara grilla på din egen tomt och vid fasta grillplatser som är iordningställda.
  • Vid skärpt eldningsförbud är det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • Ha vatten nära för att släcka elden.
 • Du som tänder elden ansvarar för att släcka den.
 • Placera grillen stadigt och ett par meter från husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.
 • Engångsgrillar är inte säkra grillplatser. De startar många markbränder. Om du måste använda en engångsgrill ska du därför placera den på ett obrännbart underlag.
 • Lämna aldrig grillen utan att någon bevakar den.
 • Dränk kolen med mycket vatten – och släng resterna i soporna först när du är säker på att allt svalnat helt.

Grilla säkert med gasol- och elgrill

 • Kolla att gasolgrillen och gasolslangen är hel och tät.
 • Kolla att elgrillens kontakter och sladdar är hela.

Det kan vara farligt att grilla på en balkong

Det kan innebära livsfara om du grillar på en inglasad balkong eller direkt under en annan balkong. Se vilka regler som gäller där du bor.

Lycka till när du grillar!

Läs om eldning och brandriskprognos här