Efter olyckan

När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta vad du ska göra. Vi på Uppsala brandförsvar är måna om att du får det stöd du behöver efter det att vi lämnat olycksplatsen, både med praktiska saker och med stöd. Här hittar du information om några saker som är bra att tänka på.

Ring ditt försäkringsbolag

Det är viktigt att du så fort som möjligt tar kontakt med ditt försäkringsbolag efter olyckan. De har så kallade skadereglerare som jobbar med att registrera materiella skador och personskador som kan ha uppstått.

Trafikolycka

Skador på personer och materiel

Vår främsta uppgift är att försiktigt och skonsamt ta hand om de skadade. Ibland kan det betyda att vi till exempel måste klippa sönder en bil och göra den strömlös. Att göra det kan förhindra skador på rygg och nacke, att det börjar brinna och att bilen löser ut krockkuddar under räddningsarbetet. Vi spärrar också av olycksplatsen så att den blir säker för de skadade och för räddningspersonalen.

Bärgning

Om fordonet är så illa skadat att det måste bärgas, och om polis inte är där, ska du ringa det larmnummer till bärgare som ditt försäkringsbolag hänvisar till. Om polis finns på platsen sköter de vanligtvis kontakten med bärgare.

Försäkring

Har du varit inblandad i en trafikolycka där du inte vet vilket motorfordon som orsakat skadan, om den som orsakat skadan är oförsäkrad eller om den är registrerad utomlands ska du kontakta Trafikförsäkringsföreningen 08-522 782 00. Du ska också kontakta ditt försäkringsbolag.

Brand

Om du mår dåligt

Om du börjar må dåligt efter att vi har lämnat platsen ska du söka hjälp hos sjukvården direkt. Där kan du få hjälp om du till exempel har fått i dig rök eller känner obehag och behöver prata med någon.

Ansvar efter branden

När vi har avslutat arbetet med branden är det den som äger fastigheten som har det fulla ansvaret för byggnaden. Den som bor i eller använder fastigheten har ansvar för det som finns i bostaden. I vissa fall kallas en restvärdesledare från ditt försäkringsbolag in. Denne hjälper dig med det som rör din försäkring. Efter det akuta skeendet ska räddningsledaren göra rimliga försök att informera fastighetsägaren om ansvaret för att ordna med till exempel bevakning och sanering.

Försäkring för fastighet och hushåll

Bor du i en fastighet med flera hushåll har fastighetsägaren en fastighetsförsäkring för skador på byggnaden. För att försäkra dina egna ägodelar ska du teckna en hemförsäkring. Bor du i en bostadsrätt är det en speciell försäkring. Även om det inte är du som har orsakat skadan så är det du som står för självrisken. Det gäller också om skadan inträffade i ett förråd eller i ett garage. Saknar du hemförsäkring får du själv hantera den uppkomna situationen och de kostnader som det medför.

Om du inte kan bo kvar

Om du inte kan bo kvar efter en brand kan du få hjälp med tillfälligt boende, genom ditt försäkringsbolag eller genom socialtjänsten (om du saknar ekonomiska resurser).

Prata med någon

Att vara med om en olycka kan vara traumatiskt. Du kanske reagerar på ett sätt som du inte trodde innan olyckan och det är helt naturligt. Även om du inte fått någon fysisk skada är det vanligt med en psykisk reaktion efter att ha varit med om eller blivit vittne till en olycka.

Ett sätt att bearbeta det som hände är att prata med någon. Dina nära och kära, släkt och vänner är till stor hjälp, men ibland kan det kännas skönt att få prata med någon utanför. Självklart ställer vi också gärna upp om du har frågor och funderingar kring det du har varit med om. Om det är många drabbade i olyckan kan räddningsledare eller polis kalla in kommunens Posomgrupp. De ger akut krisstöd till de inblandade.

Organisationer som ger stöd genom samtal 

Vården

Alla vårdinrättningar i länet finns på webbplatsen 1177.se. Där kan du också läsa mer om krisreaktioner, sorg och sorgebearbetning.
Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Jourhavande medmänniska

Jourhavande medmänniska tar emot samtal som till exempel kan handla om ensamhet, sorg och sjukdom. De har öppet varje natt 21.00–6.00. Läs mer på jourhavande-medmanniska.com.  Telefonnummer: 08-702 16 80

Jourhavande präst

I jouren finns kompetenta präster, pastorer och diakoner. Jouren kan även kalla in själavårdare för andra religioner. Den är öppen alla veckodagar 22.00–6.00. Telefonnummer: 112, be att få bli kopplad till jourhavande präst.

Webbplatser för andra hjälporganisationer

Läs om Röda korsets hjälpverksamhet på redcross.se

Läs om Barnens rätt i samhället, BRIS på bris.se

Trafikförsäkringsföreningens webbplats tff.se

Kontaktuppgifter

Socialtjänst

Socialtjänsten sköts av kommunen och är öppen under dagtid på vardagar.
Telefonnummer:
Tierp 0293-21 80 00 (växel)
Uppsala 018-727 62 00
Östhammar 0173-862 19

Socialjouren

Socialjouren handlägger akuta socialtjänstärenden i alla tre kommunerna tillsammans med polis och andra berörda myndigheter efter kontorstid. De kan också ge råd. Telefonnummer: 018-15 00 00 eller 112

Polisen

Läs mer på Polisens webbplats.
Telefonnummer vid akuta ärenden: 112
Telefonnummer vid ärenden som inte är akuta: 114 14

Några tips för att må bättre

  • Aktivera dig fysiskt på det sätt som passar dig bäst. Det minskar stressen som din kropp upplever.
  • Var uppmärksam på din hälsa. 
  • Skapa förutsättningar för en god sömn. Utgå från att du kommer att tänka på och drömma om dina erfarenheter men att detta kommer att avta med tiden.
  • Undvik alkohol och droger och använd föreskrivna läkemedel försiktigt.
  • Gör inga stora förändringar i ditt liv.

Det här gör vi efter olyckan

Vi följer alltid upp och utvärderar alla räddningsinsatser. Vid svårare händelser utreder vi vad som orsakat olyckan och hur insatsen gick. Om någon har omkommit i en trafikolycka gör även transportstyrelsen en undersökning. Vid bränder utreder polisen om den orsakades av ett brott.

Det kan hända att vi kontaktar dig för att få mer information och för att höra hur du har upplevt vår insats. Vi vill hela tiden bli bättre på att utföra vårt uppdrag och dina synpunkter är viktiga för vårt lärande.

Läs broschyren Efter olyckan. (PDF, 3 MB)

Synpunkter

Om du har varit med om en olycka och har frågor eller synpunkter, vänligen kontakta oss på brandforsvaret@uppsala.se.