Prao

Du som går i årskurs 8 eller 9 kan göra en veckas prao hos brandförsvaret. Genom teoretiska och praktiska övningar får du en inblick i hur det är att arbeta som brandman.

Praovecka hösten 2024 fastställs efter sommaren.

Frågor

Anders Lindholm
Telefon: 018-727 31 53
E-post: anders.lindholm@uppsala.se