Studiebesök

Vi bedriver ett aktivt arbete med information om brandsäkerhet och brandförsvarets arbete till våra skolor. Vi har program som riktar sig främst till tre årskurser. Se dessa nedan. 

Frågor

Örjan Lokeborn
E-post: orjan.lokeborn@uppsala.se

Tid: 1 timme

Brandförsvaret bjuder in alla förskoleklasser till ett studiebesök på en brandstation. Klassen gör en rundvandring på stationen och får veta mer om

 • att vara brandman
 • vad en brand är
 • hur man gör om det börjar brinna 
 • vad som händer när man ringer 112.

Boka besök på den brandstation som du har fått inbjudan från.

Bokningstillfällen


Tid: 2 timmar

Brandförsvaret bjuder in alla klasser i årskurs 5 till studiebesök på en brandstation. Klassen gör en rundvandring på stationen och får veta mer om

 • brand och risker i samhället, hur en brand kan börja
 • hur man gör om det börjar brinna
 • påföljder vid anlagd brand
 • brandförsvarets arbete och hur Uppsala brandförsvar är organiserat
 • vad som händer när man ringer 112.

Boka besök på den brandstation som du har fått inbjudan från.

Bokningstillfällen


Tid: 1 timme

Brandförsvaret erbjuder alla klasser i årskurs 7 ett besök där vi informerar om brandkunskap. Vi kommer till er och berättar om

 • påföljder vid anlagd brand
 • konsekvenser och kostnader för skolbränder
 • vilka resurser som påverkas vid ett larm
 • vad som händer när man ringer 112
 • begreppet Rädda, Varna, Larma, Släck
 • hur man identifierar brandrisker.

Boka ert tillfälle efter våra önskemål som finns i anmälningsformuläret.


Gör studiebesök på Rosendals brandstation

Utbildningsfilm för alla femteklassare men informationen vänder sig till alla.


Om du inte innefattas av vårt program för skolorna kan du kontakta respektive brandstation för mer information.

Kontakta