Utbildningar

Brandförsvaret håller utbildningar i brandsäkerhet för alla typer av verksamheter. Boka utbildningstillfälle och läs om vad våra olika utbildningar innehåller under respektive rubrik. Utbildningarna är anpassade för att minska risken för smittspridning.

Hitta hit

Ta buss 809, hållplats Viktoria, gå in genom grindarna och följ sedan gröna skyltar inne på området till kurslokalen.

Med bil kör du in via Visthusvägen vid Ica Maxi, där hittar du vår nya infart. Från parkeringen följer du gröna skyltar till kurslokalen. 

Frågor

Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp att hitta eller har andra frågor.

Brandförsvaret externutbildning
Telefon: 018-726 01 00
E-post: BRFExternutbildning@uppsala.se

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till arbetstagare inom skolor, äldre- och vårdboenden och hemtjänst men även industri, transport och hotell. 

Tid

2 timmar teori, 1 timme praktik

Plats

Teorin ges via Microsoft Teams. Praktiken sker på Viktoria övningsfält, eller på plats hos er.

Innehåll

På vår grundläggande brandskyddsutbildning går vi igenom hur du ska jobba förebyggande med brandskydd. Utbildningen innehåller både teori och praktik.

Vi går igenom

 • vårt ansvar enligt lag
 • brandrisker och brandorsaker
 • kunskap om eld, brandförlopp och brandspridning
 • hur vi underlättar utrymning
 • hur brandvarnare fungerar
 • släckmetoder med handbrandsläckare och brandfilt

Kursen består av de två delarna Nätbaserad brandskyddsutbildning (steg 1 av 2) – Externa kunder och Praktisk brandskyddsutbildning (steg 2 av 2) – Externa kunder.

 


Målgrupp
Arbetstagare inom skolor, äldre- och vårdboenden, hemtjänst, industri, transport och hotell.

Tid
4 timmar.

Plats
Viktoria övningsfält, Hus 22, Almungevägen 29, Uppsala.

Innehåll
På vår grundläggande brandskyddsutbildning går vi igenom hur du ska jobba förebyggande med brandskydd. Kursen riktar sig främst till arbetstagare inom skolor, äldre- och vårdboenden och hemtjänst men även industri, transport och hotell. Utbildningen innehåller både teori och praktik. Vi går igenom

 • vårt ansvar enligt lag
 • brandrisker och brandorsaker
 • kunskap om eld, brandförlopp och brandspridning
 • hur vi underlättar utrymning
 • hur brandvarnare fungerar
 • släckmetoder med handbrandsläckare och brandfilt
 • förevisning av brand i olja.

Boka utbildning


Målgrupp
Du som är eller ska bli föreståndare eller ställföreträdande föreståndare för brandfarliga varor på din arbetsplats. Exempel på arbetsplatser är restauranger, skolor och butiker.

Tid
4 timmar.

Plats
Viktoria övningsfält, Hus 22, Almungevägen 29, Uppsala.

Innehåll
Vi går bland annat igenom

 • gällande lagar och förordningar
 • brandfysik
 • risker som finns
 • föreståndarens ansvar och arbetsuppgifter.

Målgrupp
Du som jobbar med brandskyddsfrågor på arbetsplatsen.

Tid
4 timmar.

Plats
Viktoria övningsfält, Hus 22, Almungevägen 29, Uppsala.

Innehåll
Vi går igenom

 • hur du ska bedriva och dokumentera systematiskt brandskyddsarbete
 • vem som ansvarar för att det fungerar
 • vad arbetet innebär i praktiken
 • hur en brandskyddspolicy kan se ut
 • hur brandskyddsorganisationen fungerar
 • hur ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare fördelas
 • hur du kan sköta tillbudsrapportering
 • riskinventeringar och egenkontroller av verksamheterna.

Brandförsvaret anordnar också andra utbildningar – hör av dig med en förfrågan.

Vi håller utbildningarna på Uppsala brandförsvars övningsanläggning Viktoria i Fyrislund, på Östhammars brandstation och på Tierps brandstation. Vi håller också utbildningar ute på arbetsplatser.

 

Kontakta brandförsvarets externa utbildning

Daniel Holmgren
Telefon: 018-727 31 51
E-post: daniel.holmgren@uppsala.se