Nu är nya brandstationen i Almunge invigd

Publicerad: 19 oktober 2023 Senast uppdaterad: 19 oktober 2023

Under torsdagen invigdes Uppsala kommuns nyaste brandstation med bandklippning och tal av räddningsnämndens ordförande Tobias Lundblad (S). Bygget påbörjades i september 2022 och nu är stationen som ligger 600 meter från den gamla brandstationen tagen i bruk.

Invigning Almunge brandstation.jpg

− Det känns fantastiskt bra att vi äntligen har en ny, modern brandstation i Almunge, säger Tobias Lundblad (S), ordförande i räddningsnämnden. Brandmännen vid våra deltidsstationer är otroligt viktiga för tryggheten på landsbygden.  

− Den är både säkrare ur utryckningssynpunkt och bättre anpassad utifrån våra behov och förutsättningar, säger Johan Jansson, stationschef i Almunge.

När det byggs en brandstation finns specifika krav. Till exempel är det viktigt att ytorna ska bidra till att arbetet fungerar smidigt från det att larmet går till att brandmännen är tillbaka. Stor vikt läggs vid att minimera risken för medarbetare att utsättas för skadliga ämnen under och efter bränder. Könsneutrala omklädningsrum är också något som införs på Uppsala brandförsvars stationer vid ombyggnad och nybyggnation, det är viktigt i arbetet för att öka jämställdheten på brandförsvaret.

− Vi har arbetat med brandförsvaret redan från början i programskedet för att fånga upp de specifika önskemål och erfarenheter de själva lärt sig genom åren, för att anpassa en så optimal lokalyta som möjligt, säger Christoffer Hellberg Törnqvist, tillgångsförvaltare på Uppsala arenor och fastigheter.

Bättre planerad

Den nybyggda brandstationen är en deltidsbrandstation på 587 kvadratmeter med huvudbyggnaden och tillhörande förråd och carport. Det finns plats för två fullstora brandbilar och lokalerna rymmer även gym, kontor, lunchrum och omklädningsrum. Omklädningsrummen är könsneutralt anpassade med omklädningsbås.

Brandstationen har miljöcertifierats till nivå silver. Projektet fyller flera indikatorbetyg, till exempel att använda förnybar energi. Solceller är installerade för lokal energiproduktion och parkeringen har laddstolpe för elbil med två laddpunkter.