Om oss

Uppsala brandförsvar arbetar för att Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner ska vara trygga och säkra kommuner för de som bor, verkar och vistas där. Och att den enskilde har vilja och förmåga att aktivt ta ansvar för sin säkerhet.

Vi jobbar aktivt med jämställdhet och mångfald och är en räddningstjänst för alla. Det innebär att

- alla oavsett kön, sexuell läggning och bakgrund ska känna att brandförsvaret är en arbetsplats för dem

- arbetsmiljön ska vara inkluderande för alla med aktiv nolltolerans mot diskriminering och kränkningar

- vi ska leverera en jämlik service till de som bor eller vistas i våra kommuner.