Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, där Uppsala är värdkommun. Räddningsnämnden styrs av alla tre kommuner främst genom ett avtal, ett reglemente och ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Dessa styrdokument är antagna av alla tre kommuners kommunfullmäktige.

Läs om räddningsnämnden och handlingsprogrammet på uppsala.se.