Kontakta oss

Vid nödsituation

Ring alltid 112 i akuta nödsituationer då det råder fara för liv, egendom eller miljö.
SOS-alarm (viktiga nummer)

Kontaktformulär

Kontakta oss via vårt kontaktformulär

Kontaktcenter

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller att komma i kontakt med en handläggare på brandförsvaret.

018-727 30 00

Måndag 8.00–17.00
Tisdag 8.00–17.00
Onsdag 8.00–17.00
Torsdag 8.00–18.00
Fredag 8.00–17.00

Postadress

Uppsala kommun, brandförsvaret

753 75 Uppsala

Besöksadress

Almungevägen 33

Se våra brandstationer

Fakturaadress

Läs om hur du skickar fakturor till oss på uppsala.se 

Visselblåsarfunktion

Vid misstanke om mutor, jäv eller tjänstefel kan du skicka in en anmälan via visselblåsarfunktionen på uppsala.se

Mediekontakter

Brandchef: Elisabeth Samuelsson
E-post: elisabeth.samuelsson@uppsala.se

Kommunikationsansvarig: Elisabeth Löfgren
E-post: elisabeth.lofgren@uppsala.se

Pågående operativa händelser och insatser

För frågor kring pågående operativa händelser och insatser kontakta Räddningscentral Mitt på telefon 08-454 83 77 oavsett tid på dygnet.

Mediekontakter utanför kontorstid

Journalister som behöver få tag på en mediekontakt utanför kontorstid i andra frågor än operativa händelser och insatser kan ringa till Uppsala kommuns kommunikatör i beredskap på telefonnummer 072-580 56 17.