Organisation och ledning

Uppsala brandförsvar leds av brandchefen med stöd av en stab, två avdelningschefer och två enhetschefer som sitter i ledningsgruppen.

Organisationen består av två avdelningar:

  • Utbildning och Teknik som består av Utbildningsenheten och Driftenheten.
  • Räddning och Förebyggande som består av fyra skift och RIB-enheten.

och av två enheter som är direkt underställda brandchefen:

  • Tillsyn och tillstånd
  • Riskhantering

Organisationsskiss Uppsala brandförsvar

Organisationsskiss Uppsala Brandförsvaret

Brandchef
Brandchefen

Högupplöst bild

Elisabeth Samuelsson

Kontakta brandförsvaret

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller att komma i kontakt med en handläggare på brandförsvaret.

Kontaktcenter: 018-727 30 00
E-post: brandforsvaret@uppsala.se