Nu startar Uppsala brandförsvar ett skogsbrandvärn i Tierp

Publicerad: 5 juni 2024 Senast uppdaterad: 5 juni 2024

Vid räddningsnämndens möte den 4 juni fattades beslut om att inrätta ett nytt skogsbrandvärn i Tierps kommun. Skogsbrandvärnet bildas i samarbete med LRF Tierp.

Skogsbrand

-          Vi vet att vi det kommer fler torra somrar med risk för stora skogsbränder. Med skogsbrandvärnet i samarbete med LRF blir vi starkare tillsammans, säger Lars-Olof Färnström (S), ledamot i den gemensamma räddningsnämnden.

-          Vi tar nu tillvara den gedigna kunskapen om skogs- och lantbruksarbete som LRF:s medlemmar har, säger Lars Lindgren (C), ledamot i räddningsnämnden. De har ju också mycket god lokalkännedom, och deras bidrag är viktigt för Tierpbornas trygghet.

Med organisationen på plats kommer brandförsvaret att vara ännu bättre rustat vid släckinsatser och skogsbränder. Värnet blir ett komplement till den ordinarie organisationen och kommer utöver brandsläckning bland annat att kunna bidra vid evakuering av djur.  

Uppsala brandförsvar har redan ett samarbete av frivilliga med god skogskunskap genom LRF i Östhammars kommun och nu stärks vår insatsförmåga ytterligare.  Innan organisationen tas i drift återstår utbildning och insatsplanering.

-          Vi tror på en sådan här lösning, och vi är mycket glada för engagemanget och intresset, fyller Tobias Lundblad (S), ordförande i räddningsnämnden, i.  Frivilliga krafter är viktiga.