Samverkansövning i skolmiljö

Publicerad: 1 november 2023 Senast uppdaterad: 1 november 2023
Samverkansövning i skolmiljö

I veckan genomförde vi tillsammans med Östhammars kommun, polisen och Region Uppsala en samverkansövning på Bruksgymnasiet i Gimo. Temat för övningen var PDV -våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan - och syftet var att öva och pröva samverkan mellan blåljusmyndigheterna och Östhammars kommun.

Ett 60-tal personer deltog i övningen, bland dem fanns lärare och personal på skolan. Att vara förberedd och ha övat beredskap gör att personalen lättare klarar av att hantera incidenter och krissituationer som kan uppstå.

- Ingen aktör kan lösa sådana här svåra händelser själv. Därför är det viktigt att vi förbereder oss genom att öva samverkan under realistiska former, säger Stefan Ulander, brandinspektör och samordnare för övningen. Nu ska övningen utvärderas så vi kan utveckla våra rutiner och arbetssätt.