Tydlighet och lyhördhet skapar framgång

Publicerad: 5 februari 2024 Senast uppdaterad: 5 februari 2024
Cheri Brundin, enhetschef tillsyn och tillstånd Cheri Brundin, enhetschef tillsyn och tillstånd.

Uppsala kommun jobbar kontinuerligt för att skapa bättre förutsättningar för Uppsalas cirka 23 000 företag. Enligt mätningar av Sveriges kommuner och regioner, SKR, skapar det resultat. Nöjdheten hos företagen ökar. Nu finns en artikel på uppsala.se där Cheri Brundin, enhetschef tillsyn och tillstånd, berättar om vårt framgångsrecept.

– Nöjd-kund-index är en viktig värdemätare på hur vi bemöter våra företagare och på hur väl vår tillsyns- och tillståndsverksamhet fungerar. Jag är både glad och stolt över mina duktiga medarbetare som lägger ner mycket arbete på att hjälpa företagen göra rätt och skapa förståelse och intresse för brandskyddsfrågorna. Det är tack vare deras engagemang vi fått det här välförtjänta omdömet, säger Cheri Brundin, enhetschef tillsyn och tillstånd.

Jag vill läsa artikeln om brandförsvarets arbete bakom ökad nöjdhet hos företagen.