Utrymning med hjälp av Uppsala brandförsvar

Publicerad: 14 februari 2024 Senast uppdaterad: 14 februari 2024

I samband med projektering av byggnader finns ett antal saker att ta hänsyn till för att ge brandförsvaret rätt förutsättningar vid en eventuell räddningsinsats.

Nu har vi uppdaterat vägledningen Utrymning med hjälp av Uppsala brandförsvar. Den riktar sig i första hand till dig som är byggherre, brandkonsult eller fastighetsägare och behöver brandförsvarets stöd vid alternativ utrymningsväg ur byggnader. Den riktar sig också till handläggare inom våra tre medlemskommuner.

Uppdateringarna består av ett förtydligande kring den minsta svängradie som krävs för räddningsvägar. Dokumentet har även uppdaterats och förtydligats i både figurer och text.

Läs hela vägledningen här: Utrymning-med-hjalp-av-uppsala-brandforsvar-2024-01-28.pdf (PDF, 651 KB)