Anmäl tillfällig övernattning

Om en grupp ska övernatta i en lokal som normalt inte är avsedd för övernattning, ska du anmäla det till brandförsvaret.

Lokalen behöver uppfylla vissa krav för att vara tillräckligt säker att övernatta i. Lokalen måste bland annat ha

  • brandvarnare
  • utrymningsskyltar med belysning
  • brandsläckare på varje våningsplan.

Ibland kan lokalen behöva ha automatiskt brand- och utrymningslarm, men det beror på var i lokalen gruppen övernattar.

Vägledning vid tillfällig övernattning (PDF, 1 MB)

Du ska anmäla övernattningen senast fem dagar innan den äger rum.

Vid eventuella frågor kontakta brandförsvaret vardagar under kontorstid 018-727 30 00. Övrig tid jourtelefon 018-727 30 70.

Uppgifter om lokalen

Ansvarig för övernattningen

Datum för övernattning

Ansvariga på plats i övernattningslokalen

Fyll i för- och efternamn på kontaktpersoner som ska vara brandvakter och finnas tillgängliga i lokalen under övernattningen. Om fler än 100 personer ska övernatta i lokalen ska det finnas minst två vakande brandvakter.

Regler och krav vid tillfällig övernattning (obligatoriskt)

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Räddningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att underlätta för brandförsvaret vid en eventuell räddningsinsats. Detta gör vi med stöd av lagen LSO 2 kap 2§.

Vid misstanke om brott delar vi uppgifterna med polismyndigheten och åklagarmyndigheten.

Uppgifterna gallras vid inaktualitet.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.