Brandskydd vid evenemang

Som arrangör av ett evenemang är du ansvarig för brandskyddet. Enligt ordningslagen krävs det vanligtvis tillstånd för att få anordna en tillställning som är offentlig. Det kan till exempel gälla en mässa eller ett tivoli.

Sök tillstånd hos polisen för offentlig tillställning.

Kontrollera lokalens brandskydd, utrymningsvägar, samt det maximala antalet personer som får vistas i lokalen. Det ska finnas en väl synlig skylt i lokalen där det maximala antalet står skrivet.

Läs Uppsala brandförsvars råd och anvisningar vid tillfälliga utomhusarrangemang (PDF, 479 KB)

Säkerhet och tillstånd

Som arrangör har du stort ansvar för evenemangets säkerhet: