Taxor för tillsyn och tillstånd enligt LBE och LSO

Uppsala brandförsvar ansvarar för att se till att Tierp, Uppsala och Östhammars kommun följer lagar om brandskydd och säkerhet. Tillsynen kostar olika mycket beroende på vad som ska kontrolleras. Avgiften på tillstånd varierar också. Taxorna gäller från 1 januari 2024 för Tierp, Uppsala och Östhammars kommun.

Tierp Uppsala och Östhammars kommun taxor LSO och LBE 2024.pdf (PDF, 103 KB)

Elektronisk faktura

Uppsala kommun kan erbjuda dig som företagare/kommun/myndighet elektronisk kundfaktura. Läs mer på uppsala.se