Gamla Uppsala brandkårsmuseum

Brandkårsmuseum

Gamla Uppsala brandkårsmuseum drivs av personalföreningen Röde Hanen och föreningen Gamla Uppsala brandkårskamrater på uppdrag av Uppsala brandförsvar. Museet visas efter överenskommelse.

×
Gamla Uppsala brandkårsmuséum

Brandkårsmuséet drivs av personalföreningen Röde Hanen på uppdrag av Uppsala brandförsvar.

Visning av Gamla Uppsala brandkårsmuseum

Vill du få en guidad tur i vårt brandkårsmuseum kontakta:

Erik Ekman 
Telefon: 073-087 01 14

Lars-Erik Eriksson
Telefon: 018-32 84 62 eller 070-204 35 72

Mats Sundelius
Telefon: 072-722 52 08