Skyttorps brandstation

Deltidsbrandstation

Deltidsbrandstationer har beredskap för när olyckan är framme. Här arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

×
Skyttorps brandstation

Stationschef Patric Carlsson
E-post: patric.carlsson@uppsala.se